Dotazník CHRONOTYPU

Dobrý den, vážená paní, vážený pane,


dovolte mi, abychom Vás jménem Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví přizvali k účasti na naší studii, která se zabývá lidským chronotypem v kontextu všedního života a zdraví.


Co jsou to chronotypy a proč se jimi zabývat?

Chronotypy (neboli cirkadiánní preference) lze definovat jako individuální načasování fyziologických, biochemických a psychologických proměnných, které úzce souvisí s cyklem spánku a bdění. Vychází z vrozených cirkadiánních rytmů, které odpovídají zhruba 24 hodinám. Zda jste spíše ranní skřivan či noční sova má vliv na celou řadu faktorů, které ovlivňují Váš život. Jak kvalitní máte spánek, jak lehce se Vám sportuje či hubne nebo k jakým nemocem jste nejvíce náchylní, i na tohle Vám určený chronotyp může pomoci najít odpověď.


Co pro nás můžete udělat?

Přečtěte si prosím informovaný souhlas s účastí na studii a vyplňte dotazník.

Pokud máte zájem o výslednou analýzu, připojte správně napsanou e-mailovou adresu, tou zároveň dáte najevo, že jste nakloněni participovat i na dalších doprovodných výzkumných projektech z této oblasti.

Jedná se o celorepublikovou studii. Jejím cílem je zmapovat rozložení chronotypů a přidružených jevů v ČR místo toho bude: popsat chronotyp v širším kontextu v rámci ČR. Budeme proto velice rádi, pokud informace o výzkumu rozšíříte mezi své přátele a známé (studie je omezena pouze plnoletostí).


Čím bude účast na studii prospěšná Vám?

Pokud poskytnete e-mailovou adresu, bude Vám po vyplnění formuláře zasláno vyhodnocení dotazníku, ve kterém najdete analýzu Vašeho chronotypu a užitečné rady, které Vám mohou pomoci zlepšit kvalitu Vašeho spánku, potažmo životní styl.


V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na mne nebo na mou kolegyni PhDr. Denisu Mankovou, Ph.D. (denisa.mankova@nudz.cz).


Velice Vám děkuji za pomoc a přeji krásný zbytek dne


Ing. Mgr. EVA FÁRKOVÁ
Výzkumný a vývojový pracovník


Národní ústav duševního zdraví
Topolová 748, 250 67 Klecany
Email: eva.farkova@nudz.cz
(+420) 283 088 237


Spustit dotazník